English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Informasjon om metodene, akkrediteringsstatus og utførende lab finnes på www.alsglobal.no2 400,00 kr

Råvannspakke i henhold til drikkevannsforskriften

Behandlingstid : 10

Inneholder: Koliforme bakterier, E.coli, Intestinale enterokokker, pH, Fargetall, Turbiditet

Merk : Prøven må leveres til ALS snarest etter prøvetaking da pakken inneholder tidssensitive analyser. Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


500,00 kr

Returlapp
(Bestilles kun dersom prøven ikke kan leveres inn direkte)

Behandlingstid : 1

Merk : Ekspress returfraktlapp for hurtig innsendelse av prøver til oss. Velg denne dersom du ikke har mulighet til å levere prøvene direkte til ALS selv. Ved bruk av returlapp må prøvetaking skje samme dag som postgang.


1 915,00 kr

Drikkevannspakke A etter drikkevannsforskriften

Behandlingstid : 5

Analyse av: Kimtall, Koliforme bakterier, E.coli, Intestinale Enterokokker, pH, Fargetall, Ledningsevne, Turbiditet, Smak og Lukt 

Merk : Du mottar en steril flaske fra oss som skal brukes til mikrobiologi. Prøven må leveres til ALS snarest etter prøvetaking da dette er tidssensitive analyser. Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


855,00 kr

Bakterier i drikkevann, enkel pakke

Behandlingstid : 10 virkedager

Analyse av:
Kimtall, Koliforme bakterier, E.Coli

Hvis du for eksempel har boret etter vann

Merk : Du mottar en steril flaske fra oss. Prøven må leveres laboratories SNAREST etter prøvetaking.
Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


1 695,00 kr

Bakterier i drikkevann, utvidet pakke

Behandlingstid : 10 virkedager

Velges hvis du for eksempel har brønnvann eller tilsig av overflatevann

Kimtall, Koliforme bakterier, E.Coli, Intestinale enterokokker, Clostridium Perfringens.

Merk : Du mottar en steril flaske fra oss. Prøvene må leveres lab SNAREST etter prøvetaking.
Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


3 780,00 kr

Helsepakke

Behandlingstid : 10 virkedager

Velges dersom du ønsker å få en total status på drikkevannet ditt.

Inneholder Kimtall, Koliforme bakterier, E.coli, Intestinale enterokokker, Clostridium Perfringens, pH, Turbiditet, Ledningsevne, Farge, Aluminium, Kobber, Jern, Mangan, TOC, Hardhet, Kalsium, Magnesium, Nitrat, Fluorid, Natrium. Instruks

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


1 900,00 kr

Fysikalske parametere

Behandlingstid : 10 virkedager

Inneholder: pH, turbiditet, ledningsevne, farge

Velges dersom vannet for eksempel er surt, uklart, farget eller har høy ledningsevne

Merk : Du mottar to prøveflasker av oss. Returner disse snarest etter prøvetaking.
Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


1 145,00 kr

Misfarging

Behandlingstid : 10 virkedager

Jern, Mangan, Kobber, TOC, Fargetall

 

Hvis vannet er misfarget bør denne pakken velges i tillegg til de fysikalske parameterne

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


880,00 kr

Hardt vann

Behandlingstid : 10 virkedager

Inneholder analyse av hardhet som måles ved hjelp av Kalsium og Magnesium

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


1 515,00 kr

Korrosjon

Behandlingstid : 10 virkedager

Klorid, Sulfat, pH, Ledningsevne, Hardhet, Alkalinitet,  Jern, Mangan, Kalsium, Magnesium, Kobber

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


690,00 kr

Tilsig fra jordbruk

Behandlingstid : 10 virkedager

Nitrat, Fosfor-total

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


690,00 kr

Boblebad

Behandlingstid : 10 virkedager

Inneholder: TOC, Kimtall, Pseudomonas

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


1 515,00 kr

Vond lukt

Behandlingstid : 10 virkedager

Lukt, Hydrogensulfid, TOC, Kimtall, Koliforme bakterier, E.Coli

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


1 145,00 kr

Radon i vann

Behandlingstid : 10 virkedager

Radon

Merk : Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøvene selv.


2 325,00 kr

Olje i drikkevann

Behandlingstid : 10 virkedager

Merk : Inkludert tolkning av resultat (oljetype). Analyseprisen inkluderer ikke retur av prøver. Returlapp må bestilles i tillegg dersom du ikke kan levere prøven selv.


Ordresammendrag

VarerDelsum
0,00 kr
Mva @ 25%
0,00 kr
Total
0,00 kr
Tilsendte flasker må benyttes innen 6 mnd etter mottak. Dersom analyse avbestilles etter utsendt emballasje, vil portokostnader ikke refunderes. Dersom bestillingen kanselleres av kunde etter kjøp, vil det påløpe et gebyr på 250 kroner.