English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Drikkevannsanalyser for privatkunder

Vi tilbyr et utvalg analyser for deg som privatperson. Drikkevannsforskriften stiller krav til hvor ofte det skal tas vannprøver ut fra størrelsen på vannverket. Eier av vannverk med minst to abbonomenter over 10 m3/døgn må gjennomføre minst en vannprøve årlig. Vi anbefaler allikevel at det tas prøver av drikkevannet ved ulike årstider da klima og værforhold forandrer seg gjennom året med tanke på stoffer i vannet som kan ha betydning for helsen. Typisk vil dette være bakterieinnhold, ledningsevne, pH, farge og turbiditet.

Vi har laget ulike pakker etter drikkevannsforskriften til deg som privatperson:

  • Helsepakke: hvis du ønsker å få en total status på drikkevannet ditt. Inneholder både bakterier og kjemiske analyser ihht drikkevannsforskriften.
  • Bakterier i drikkevann: enkel (sjekk f. eks etter boring etter vann) og utvidet pakke (hvis du har brønnvann eller tilsig av overflatevann). 
  • Fysikalske paramtere: hvis vannet for eksempel er surt, uklart eller farget.
  • Misfarging: hvis vannet er misfarget bør denne pakken, i tillegg til de fysikalske parameterene, velges. 
  • Hardt vann: hardt vann gir dårlig skumming av såpe. Det kan dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, og kan skade elektriske varmeelementer. 
  • Korrosjon: korrosjon er imidlertid et komplekst problem med flere faktorer. Denne pakken inneholder derfor flere kjemiske parametere som indikerer korrosjon.
  • Tilsig fra jordbruk
  • Vond lukt: vond lukt kan komme fra hydrogensulfid, TOC og bakterier. 
  • Radon: hvis du ønsker å finne ut om du har Radon i vannet. 
  • Olje i drikkevann: for å finne ut om det er olje i vannet. Resultatene kommer sammen med en tolkning av oljetype. 

Les mer og bestill analyser

Gå til vår hjelpeside for hjelp til å tolke resultatene dine.

 

 

Se videre på vår bestillingsside for andre pakker som kan passe for dine behov.

Vi kan utføre alle analyser i Drikkevannsforskriften.

 

Kun tre trinn :

1

Betal 

Velg og betal for analyse. Vi sender prøvetakingsemballasje.

2

Fyll flasker og returner til lab

Ta prøven og returner motatt emballasje.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.