English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Provetaking drikkevann_mikrobiologi.pdfProsedyre

1) Du velger analyse - vi sender deg flasker

Velg den eller de pakkene som du ønsker at vi analyserer for deg (bestilling)
Betal analysene. Du mottar en ordrebekreftelse med et referansenummer, og vi sender ut ferdigmerket prøveemballasje til deg tilpasset pakkevalget ditt.

2) Du fyller flasker og sender dem inn til oss

Prøvetaking av mikrobiologiske parameter i drikkevann

For kjemiske parametere, skal flaskene skylles en gang med vannet før du fyller opp flasken med vann. Viktig: Prøvene må analyseres innen 24 timer etter prøvetaking. Med andre ord må de fortest mulig til oss. Oppbevar prøven kjølig. Det er også viktig at du benytter flaskene du fikk av oss. Prøvemerkingen må forbli på. Det vil også være en fordel om du sammen med flaskene oppgir referansenummeret du fikk på ordrebekreftelsen når du betalte prøvene.

3) Vi analyserer og rapporterer

Vi mottar dine prøver og setter straks i gang med analysene. Vi rapporterer til deg garantert innen 10 virkedager, men det kan godt være resultatene er ferdig tidligere. Du vil motta en rapport med resultater som må kontrolleres opp mot Drikkevannsforskriften, se vår hjelpeside for tolkning av resultater

 

 

 

Kun tre trinn :

1

Betal 

Velg og betal for analyse. Vi sender prøvetakingsemballasje.

2

Fyll flasker og returner til lab

Ta prøven og returner motatt emballasje.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.