English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
 1. Hvordan vet jeg at brønnvannet er helsemessig OK å drikke?
  Vi anbefaler mikrobiologisk undersøkelse av drikkevannet ditt. Disse analysene gir deg bakterieinnholdet i vannet. Hvis prøveresultatene er under grensene i Drikkevannsforskriften er vannet helsemessig OK å drikke. 
 2. Jeg har analysert for mikrobiologi. Hva mer bør jeg minimum analysere brønnvannet mitt for?
  Vi anbefaler, i tillegg til de mikrobiologiske analysene, at det analyseres for jern, mangan, organisk stoff (TOC) og farge.  Jern og mangan kan kommer fra berggrunnen og gi dårlig smak og misfarging på klesvask og sanitærutstyr.  Analyse av TOC og farge gir en indikasjon på om det er tilsig av organisk materiale.
 3. Hvorfor har jeg mottatt to flasker?
  Det kreves av og til flere flasker til å dekke analysebehovet. Hvis du har bestilt f.eks både mikrobiologi og kjemiske analyser, er den ene flasken steril og skal benyttes til mikrobiologisk testing. 
 4. Hva må jeg passe på når jeg prøvetar?
  Det viktigste er å ikke kontaminere prøven, altså å få fremmedlegemer oppi eller ta på tuten eller inne i flaska. Dette gjelder spesielt mikrobiologi. Benytt gjerne engangshansker og la vannet renne i noen minutter før du prøvetar. 
 5. Vannet mitt er misfarget. Er det farlig?
  Hvis vannet er brunt, kan det være både organisk stoff (TOC) og jern. Det er sannsynligvis ikke farlig, mest trolig er det humuspartikler, men det er helt klart ugreit.
 6. Vannet avgir farge på porselenet på steder der det drypper/renner regelmessig. Hva bør jeg analysere for?
  Dersom misfargingen er brun:Vi anbefaler å analysere for jern (Fe), mangan (Mn), organisk stoff (TOC) og fargetall. Dersom misfargingen er grønn bør også kobber (Cu) analyseres.
 7. Det hvite tøyet mitt blir misfarget/grålig etter at jeg har vasket det. Hva kan det være?
  Her kan det gjerne være et høyt innhold av organisk stoff og/eller jern/mangan og bikarbonat.
 8. Jeg får avleiringer i rørene mine eller på vask/toalett som kan komme av vannet. Hva kan det være?
  Dette kan tyde på enten kalkavleiringer eller oksidavleiringer.  Vi anbefaler analyse av mengden jern (Fe), mangan (Mn), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og karbonat.
 9. Såpa skummer ikke i vannet, hva skyldes dette?
  Det kan være at du har såkalt "hardt vann". Dette forekommer ofte der det er kalkrik berggrunn. Vi anbefaler en analyse av vannets hardhet, som er et mål for mengde kalk, kalsium (Ca) og magnesium (Mg).
 10. Jeg bor i et radonutsatt område og har privat grunnvannskilde. Hva bør jeg gjøre?
  Vi anbefaler å analysere radoninnholdet i vannet ditt.
 11. Den relativt nye varmtvannstanken min ruster i stykker og jeg mistenker at det kan være vannet. Hva skal jeg analysere på for å få avdekket om vannet kan være et problem?
  Dersom du har egen vannkilde kan vannet inneholde korrosive bestanddeler som (sulfat og klorid) eller at det er surt, noe som kan føre til at deler av mindre edelt metall i varmtvannstanken kan begunne å ruste. Selv om vannet i utgangspunket ikke har slike egenskaper kan bruken av bløtgjøringsfiltere føre til at vannet som kommer inn i tanken har et høyere saltinnhold fordi filtrene avgir dette i bløtgjøringsprosessen. Dersom man har forskjellige typer rensefiltere på sitt system anbefales det derfor å ta prøver av vannet før og etter filtrene for å dokumentere effekten av rensefiltrene. Aktuelle analyser: Klorid, Sulfat, pH, Ledningsevne, Hardhet, Alkalinitet, Natrium, Jern, Mangan, Kalsium, Magnesium,
 12. Jeg mistenker at det har lekket olje/brennstoff ut i grunnen ved drikkevannskilden min. Hva bør jeg gjøre?
  Hvis du analyserer for olje i vann vil du få en mengdeangivelse som kan si noe om vannet er trygt å drikke eller ikke. Resultatet gir også en grov informasjon om type oljeforurensning.
 13. Hvor ofte skal jeg analysere vannet mitt
  En gang i året minst.
 14. Hvordan tolker jeg resultatene?
  Når du får resultatene kan du sjekke dem opp mot grenseverdiene i Drikkevannsforskriften. FHI tilbyr en  veileder for drikkevann og en artikkel angående mikrobiologiske drikkevannsanalyser som er gode å bruke. Vi har også en hjelpeside for resultattolkning her
 15. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke finner svar til det jeg lurer på her?
  Send en mail til info.on@alsglobal.com og vi skal hjelpe deg. På denne måten hjelper du oss også med å forbedre vår FAQ.

Kun tre trinn :

1

Betal 

Velg og betal for analyse. Vi sender prøvetakingsemballasje.

2

Fyll flasker og returner til lab

Ta prøven og returner motatt emballasje.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender deg en analyserapport.