English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Informasjon om metodene, akkrediteringsstatus og utførende lab finnes på www.alsglobal.no400,00 kr

Ekspress returlapp

Turn a round time : 1

Remark : Ekspress returlapp for hurtig innsendelse av vannprøve.


625,00 kr

Standard microbiology package

Turn a round time : 10 working days

Kimtall, Koliforme bacteria and E.Coli

Kimtall at 22 degrees is performed in accordance with NS-EN ISO 6222.

Coliform bacteria and E. coli are performed in accordance with NS-ISO 9308-1 MF

Remark : You receive one sterile bottle from us. The sample must be delivered to laboratories ASAP after sampling.


1 120,00 kr

Discolouration chemical package

Turn a round time : 10 working days

Iron, Manganese, TOC, Colour, Copper


1 240,00 kr

Standard chemical package

Turn a round time : 10 working days

Iron, manganese, TOC, color, pH, conductivity

Remark : You receive two sample bottles from us. Return these ASAP after sampling.


560,00 kr

Hard water chemical package

Turn a round time : 10 working days

Hardness, calcium, magnesium, pH

Remark : (Included with table)


740,00 kr

Radon in water

Turn a round time : 10 working days

Radon


1 400,00 kr

Corrosion chemical package

Turn a round time : 10 working days

Chloride, Sulphate, pH, Conductivity, Hardness, Alkalinity, Sodium, Iron, Manganese, Calcium, Magnesium,


1 400,00 kr

Expanded microbiology package

Turn a round time : 10 working days

Kimtall, Coliform bacteria, E.Coli, Intestinal enterococci, Clostridum Perfringens.

Kimtall at 22 degrees is performed in accordance with NS-EN ISO 6222.

Coliform bacteria and E. coli are carried out in accordance with NS-EN ISO 9308-1 MF

Intestinal enterococci are performed in accordance with NS-EN ISO 7899-2.

Clostridium Perfringens is performed according to a method based on EU Directive 98/83 / EC

Remark : You receive two sterile bottles from us. Samples must be delivered to Lab ASAP after sampling.


Order Summary

ItemsSub-Total
0,00 kr
VAT @ 25%
0,00 kr
Total
0,00 kr
Tilsendte flasker må benyttes innen 6 mnd etter mottak. Dersom analyse avbestilles etter utsendt emballasje, vil portokostnader ikke refunderes. Dersom bestillingen kanselleres av kunde etter kjøp, vil det påløpe et gebyr på 250 kroner.